Hvordan håndtere frykten – Generelle tips

Fortell om frykten din til noen Det å dele det du er engstelig for med en du stoler på, kan bidra til at du får støtte og hjelp til å overkomme frykten. Ofte hjelper det mye bare å sette ord på følelsene du sitter på, og kjenne på at andre vil deg godt. Om duFortsett å lese «Hvordan håndtere frykten – Generelle tips»